Giới thiệu

Thiếu Lâm Tự Hà Nội

Võ phái Thiếu Lâm Tự được hình thành và phát triển vào năm 550 trước Công Nguyên tại chùa Thiếu Lâm trên núi Thiếu Thất - Trung Quốc do Bồ Đề Đạt Ma Sư tổ người  ấn Độ đi truyền đạo sáng lập. Trải qua hàng nghìn năm vẫn lưu truyền cho đến ngày nay. Bồ Đề Đạt Ma trong lúc truyền đạo thấy các đồ đệ của mình mệt mỏi, thần kinh không vững vàng nên đã truyền thụ khí Công tâm pháp ( Toạ thiền) cho các đệ tử để tự rèn luyện (đến nay các võ sinh vẫn đang được tập luyện). Cho đến đời nhà Thanh có một nhà sư là Giác Viễn đã sáng lập ra La Hán đường và Kim Cang đường để tập luyện cho các đệ tử trước khi hạ sơn. Sau này kết hợp với một số binh khí tự tạo được gọi là Thập bát ban (18 thứ vũ khí gồm Côn, Kiếm, Thương, Đao, Kích...), trải qua chiến tranh lâu dài nên nó bị phân tán và mai một ít nhiều.

Võ phái Thiếu Lâm Tự Hà Nội được cố võ sư Nguyễn Văn Tiền tiếp thu tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc về truyền dạy tại Việt Nam qua hai thời kỳ kháng chiến cho bộ đội Việt Nam và các tầng lớp võ sinh tại Hà Nội. Hiện nay võ phái Thiếu Lâm Tự Hà Nội do chưởng môn võ sư Nguyễn Hồng Quân - con trai cố võ sư Nguyễn Văn Tiền tiếp tục lưu truyền và giảng dạy tại các câu lạc bộ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Võ phái Thiếu Lâm Tự trường Thể thao Thiếu niên 10-10 là một trong những câu lạc bộ của võ phái lấy tôn chỉ “ Tôn sư - Trọng đạo ” làm đầu do các huấn luyện viên nhiệt tình giảng dạy các môn quyền thuật - côn - kiếm  - thương - đao..., đã từng tham gia biểu diễn các giải toàn quốc và đạt được nhiều thành tích cao nhất. Mục đích của võ phái Thiếu Lâm Tự trường Thể thao Thiếu niên 10-10 là truyền dạy cho các võ sinh : Võ Đức - lòng tự tin cũng như thể lực tốt nhất để các võ sinh đạt được thành tích cao nhất trong học tập văn hoá cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates