Quy định

Môn Quy

Môn Phái Thiếu Lâm Tự - Hà Nội

  • Điều 1: Phải trọng Trung hiếu, Tín nghĩa, tuân thủ pháp luật và truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam. Tu dưỡng trở thành người công dân chân chính. Tôn trọng đoàn kết với các môn phái khác cùng xây dựng một nền văn hóa thượng võ.
  • Điều 2: Tất cả các môn đồ Thiếu Lâm Tự ở mọi đẳng cấp phải kính trọng “Tôn sư như phụ mẫu” yêu quý đồng môn như huynh đệ đồng huyết. Tuyệt đối trung thành với truyền thống của môn phái Thiếu Lâm Tự.
  • Điều 3: Chưởng môn là người cao nhất chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của môn phái trước Hội Võ Thuật Cổ Truyền Hà Nội.
  • Điều 4: Các võ sư, huấn luyện viên khi tổ chức mọi hoạt động như:

-   Mở võ đường.

-   Hoạt động giảng dạy.

-   Thi đấu sát hạch phong đẳng cấp.

-   Tổ chức hội thi biểu diễn.

-   Bố trí xắp đặt công việc của huấn luyện viên, trợ giáo võ thuật, hoạt động trên từng địa bàn khu vực của võ đường đều phải có sự chỉ đạo của Chưởng môn & ban tổ chức _ Khi bắt đầu hoạt động giảng dạy đều phải có văn bản báo cáo cụ thể lịch hoạt động & thời gian hoạt động về ban tổ chức.

  • Điều 5: Môn quy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của môn phái Thiếu Lâm Tự - Hà Nội. Bất cứ ai vi phạm đều bị hội đồng môn phái xét kỷ luật từ cảnh cáo phê bình đến đình chỉ truất quyền hoạt động giảng dạy, học tập & các chức vụ trong môn phái.

Tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý cho thích đáng trên quan điểm và phương châm mang tính giáo dục & cảm hóa để làm trong sáng đội ngũ võ sư, huấn luyện viên & toàn thể môn sinh trong môn phái.

  • Điều 6: Tất cả các môn đồ trong môn phái Thiếu Lâm Tự phải luôn tích cực rèn luyện học tập đoàn kết trung thành tận tụy hết lòng cùng chưởng môn xây dựng môn phái Thiếu Lâm Tự ngày càng vững mạnh góp phần tích cực xây dựng nền văn hóa thượng võ nói riêng và nền thể thao quốc gia nói chung

Môn quy này có giá trị thực hiện kể từ ngày HĐ môn phái thông qua & chưởng môn

 

Chưởng môn

( Đã Ký )

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates